Chính sách riêng tư

Các điều khoản được sử dụng trong chính sách bảo mật

  • Trang web (Anderbot.com) là tài nguyên Internet nằm trên miền Anderbot.com.
  • Dịch vụ – đặt (xuất bản) các tài liệu thông tin trên Trang Anderbot.com dựa trên yêu cầu của người dùng.
  • Người dùng Trang web (Người dùng) – bất kỳ người nào xem trang web và cũng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của trang web.
  • Thông tin trên trang web là thông tin (tin nhắn, liên kết, dữ liệu, v.v.) được đăng trên Trang web.

Chính sách bảo mật của Anderbot.com

Anderbot.com cam kết về sự riêng tư của người dùng trang web và bảo vệ thông tin mà người dùng cung cấp khi tương tác với trang web. Chính sách bảo mật được thiết kế để thông báo cho người dùng trang web Anderbot.com về những thông tin được trang web yêu cầu khi tương tác với người dùng và cách thông tin đó được sử dụng trong tương lai.

Thông tin về khách hàng, tài khoản người dùng

Thông tin tài khoản khách hàng và người dùng do người dùng trang web cung cấp (ví dụ: địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, mật khẩu, tài khoản mạng xã hội, thẻ tín dụng và chi tiết thanh toán, v.v.) là cực kỳ bí mật và không được bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba nhưng sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ được mô tả trên trang web này.

Bảo mật chi tiết liên hệ

Anderbot.com sử dụng các biểu mẫu gửi của người dùng để đăng các tài liệu này lên trang web mà người dùng điền và gửi một cách độc lập, do đó đồng ý với việc xuất bản các tài liệu này trên trang web. Trong các hình thức gửi tài liệu (bài báo, thông báo, tin tức, v.v.), chúng tôi yêu cầu thông tin liên hệ (tên và / hoặc địa chỉ email, cùng các thông tin khác) để cung cấp thông tin cho người dùng về vị trí của tài liệu đã gửi. Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ địa chỉ email cho bên thứ ba. Được phép xuất bản thông tin này trên trang web anderbot.com vì lợi ích của người dùng.

Tất cả thông tin (bao gồm bất kỳ thông tin liên hệ nào) mà người dùng cung cấp trong các biểu mẫu để gửi quảng cáo, sơ yếu lý lịch, vị trí tuyển dụng, dữ liệu công ty trong quá trình đăng ký công ty, các bài báo khoa học và bài báo khoa học được xuất bản trên trang web trong miền công cộng để thực hiện chức năng của thông tin này vì lợi ích của người dùng (ví dụ: để nhà tuyển dụng tiềm năng có thể liên hệ với người dùng bằng cách sử dụng địa chỉ liên hệ của người dùng được chỉ ra trong sơ yếu lý lịch, được người dùng gửi để xuất bản trên trang web thông qua biểu mẫu liên hệ). Theo yêu cầu của người dùng, ban quản trị trang web có thể thay đổi hoặc xóa thông tin liên hệ.

Xác nhận đăng ký nhận bản tin. Trang web cung cấp cơ hội để xác nhận đăng ký gửi thư. Đối với điều này, địa chỉ email của người dùng được sử dụng để xác nhận đăng ký và xác minh tính đúng đắn của địa chỉ email được chỉ định. Cần phải trả lời email này để hoàn tất việc đăng ký bất kỳ bản tin và bản tin nào. Người dùng có thể hủy đăng ký email mà anh ta đã chỉ định trước đó, sau đó đăng ký lại từ địa chỉ email mới.

Hủy đăng ký. Người dùng có thể hủy đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận bất kỳ thư nào mà anh ta đã đăng ký trước đó. Email mà người dùng nhận được sẽ chứa thông tin cần thiết để hủy đăng ký.

Giao tiếp với người dùng, chủ tài khoản và khách hàng. Khi người dùng trang web cung cấp cho Anderbot.com địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác của mình, ban quản trị trang web có thể lưu thông tin này để xử lý yêu cầu từ những người dùng này và cải thiện chất lượng dịch vụ được cung cấp.

Mối quan hệ kinh doanh. Khách hàng, chủ tài khoản và / hoặc người dùng trang web được cho là đang kinh doanh với Anderbot.com, vì vậy chủ sở hữu trang web có thể cần địa chỉ email để liên hệ với bạn để cung cấp dịch vụ trang web.

Thông tin cá nhân và dữ liệu khác do trang web yêu cầu

Anderbot.com yêu cầu thông tin cá nhân như tên người dùng, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, v.v. khi đăng ký tài khoản người dùng trên trang web, khi người dùng đặt thông tin trên trang web (bài báo, quảng cáo, vị trí tuyển dụng, hồ sơ), khi thanh toán cho các dịch vụ của trang web để nhận các dịch vụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp (ví dụ: tạo tài khoản người dùng, xuất bản các bài báo). Ban quản trị trang web có thể kết hợp thông tin nhận được từ người dùng với thông tin từ bên thứ ba nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ được hoàn thiện nhất.

Anderbot.com sử dụng cookie (một phần nhỏ dữ liệu được gửi bởi máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng) và các công nghệ khác để cung cấp cho người dùng trang web các dịch vụ chất lượng cao và tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ của trang web để chúng có thể được cập nhật liên tục Và cải tiến.

Máy chủ Anderbot.com có ​​thể tự động ghi lại / lưu thông tin mỗi khi người dùng truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của trang web. Điều này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, URL, loại trình duyệt, tên miền, ngày và giờ truy cập, hệ điều hành, quốc gia nguồn, ngôn ngữ, các trang đã xem và phiên người dùng để giúp xác định sự cố và / hoặc cung cấp dịch vụ trang web cho người dùng.

Anderbot.com có ​​thể sử dụng thông tin nhận được như thế nào

  • Việc sử dụng thông tin cá nhân do người dùng chỉ định để cung cấp các dịch vụ do người dùng đặt hàng và để nghiên cứu và phát triển của chính chúng tôi nhằm sản xuất và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm do trang web cung cấp cũng như phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới.
  • Chuyển thông tin thống kê, không được cá nhân hóa cho các bên thứ ba bên ngoài Anderbot.com.
  • Khi mời các bên thứ ba hỗ trợ xử lý thông tin cá nhân của người dùng (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, v.v.), chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ chính sách bảo mật này, không tiết lộ thông tin cá nhân và các biện pháp bảo mật.
  • Cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong một số trường hợp hạn chế, chẳng hạn như hỗ trợ kiện tụng, ngăn chặn hành vi gian lận bị cáo buộc hoặc tác hại sắp xảy ra, đồng thời bảo mật mạng và dịch vụ.
  • Việc sử dụng địa chỉ bưu điện và e-mail của người dùng để gửi thông tin về việc sử dụng các dịch vụ của trang web.
  • Thực hiện các cuộc khảo sát giữa các chủ tài khoản và / hoặc người dùng để cải thiện chất lượng của các dịch vụ được cung cấp.

Liên kết đến tài nguyên của bên thứ ba

Trang web này chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba không được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật này. Ban quản trị trang web đảm bảo hoạt động của các liên kết đến các trang của bên thứ ba, nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang này. Chúng tôi khuyên bạn nên tự đọc chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba.

Điều khoản và Điều kiện Quảng cáo Cụ thể

Trang web sử dụng dịch vụ của cả công ty quảng cáo nội bộ và bên thứ ba để phân phát quảng cáo trên trang web dựa trên thông tin nhận dạng cá nhân. Để theo dõi hiệu quả của các quảng cáo và cải thiện chất lượng của trang cho người dùng, các công ty này sử dụng thông tin về lượt truy cập của người dùng trang để phục vụ các quảng cáo có liên quan. Thông tin họ thu thập và sử dụng có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, cookie và dữ liệu đã thu thập trước đó. Ban quản trị trang web không cung cấp thông tin cá nhân cho nhà quảng cáo khi người dùng sử dụng hoặc xem một quảng cáo được nhắm mục tiêu, tuy nhiên, bằng cách xem hoặc sử dụng một quảng cáo, người dùng đồng ý với khả năng rằng nhà quảng cáo sẽ coi họ là phù hợp với tiêu chí mục tiêu để hiển thị quảng cáo.

Các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, bao gồm Google và Yandex, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập trang web trước đó của người dùng. Cookie tùy chọn quảng cáo cho phép Google và Yandex và các đối tác của họ phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập của người dùng vào trang này và / hoặc các trang web khác.

Người dùng có thể tắt hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa từ Google trong phần “Tùy chọn quảng cáo” trong tài khoản Google của họ. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập www.aboutads.info và ngăn các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie để phân phát quảng cáo được cá nhân hóa.

Người dùng cũng có thể truy cập trang web của các nhà cung cấp quảng cáo và vô hiệu hóa việc sử dụng cookie để phân phát quảng cáo được cá nhân hóa (nếu có). Vui lòng truy cập www.aboutads.info để ngăn các nhà cung cấp nhất định sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa.

Kiểm soát bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu:

Anderbot.com thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý ở mức độ thích hợp để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng hoặc bóp méo thông tin được kiểm soát, bao gồm các quy trình kiểm soát và đào tạo đặc biệt cho nhân viên làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Ban quản trị trang web thực hiện các biện pháp để bảo vệ chống lại việc truy cập bất hợp pháp vào dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc xem xét tính an toàn vật lý của dữ liệu được lưu trữ với chúng tôi. Quyền truy cập thông tin cá nhân bị giới hạn đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý của Anderbot.com, những người cần thông tin này để cung cấp, cập nhật và cung cấp dịch vụ trên trang này.

Thông tin về các đối tác của Anderbot.com

Tất cả thông tin liên quan đến các đối tác của Anderbot.com, bao gồm địa chỉ bưu điện, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. bảo mật nghiêm ngặt. Thông tin này được yêu cầu cho mục đích xử lý các khoản thanh toán theo luật thuế và để cung cấp dịch vụ trang web.

Thông báo về các Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Anderbot.com sẽ cập nhật chính sách bảo mật khi cần thiết. Về vấn đề này, ban quản trị trang web khuyến nghị bạn nên xem xét định kỳ các quy định của chính sách bảo mật để biết cách bảo đảm quyền riêng tư của người dùng.

Lựa chọn của người dùng trang web

Người sử dụng trang web có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân để nhận các dịch vụ của trang web. Trong trường hợp này, Anderbot.com có ​​thể không cung cấp được các dịch vụ này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù thực tế là ban quản trị trang web có những nỗ lực cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, nhưng có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của người dùng theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo niềm tin chân thành của chúng tôi rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc để trợ giúp trong thủ tục pháp lý liên quan đến trang Anderbot. com, hoặc để thiết lập và thực hiện các quyền hợp pháp, hoặc để bảo vệ trước các cáo buộc pháp lý.