Sky Map icon

Sky Map dành cho Android

Sky Map

Bản đồ bầu trời là một thiên văn di động dành cho thiết bị Android của bạn. Sử dụng nó để xác định các ngôi sao, hành tinh, tinh vân và hơn thế nữa.

Thông tin bổ sung

Xếp hạng ứng dụng

5,0
Tổng: 1
Xếp hạng ứng dụng này

Có sẵn cho các nền tảng khác