Bản đồ bầu trời là một thiên văn di động dành cho thiết bị Android của bạn. Sử dụng nó để xác định các ngôi sao, hành tinh, tinh vân và hơn thế nữa. Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Có sẵn cho các nền tảng khác