SENA Virtual là một ứng dụng giáo dục. Tính năng ảo của SENA Tham khảo nội dung các khóa học của bạn Xem các tài liệu do người hướng dẫn cung cấp. Tham gia vào các diễn đàn, chia sẻ ý kiến ​​và quan điểm của bạn. Làm các bài kiểm tra để củng cố kiến ​​thức của bạn Thực hiện và xem các hành động được giao cho bạn Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 6.0 trở lên
  • Danh mục Giáo dục
  • Nhà phát triển senavirtual.edu.co
  • Xếp hạng nội dung 3+