SENA Virtual icon

SENA Virtual dành cho Android

senavirtual.edu.co

SENA Virtual là một ứng dụng giáo dục.

Tính năng ảo của SENA

  • Tham khảo nội dung các khóa học của bạn
  • Xem các tài liệu do người hướng dẫn cung cấp.
  • Tham gia vào các diễn đàn, chia sẻ ý kiến ​​và quan điểm của bạn.
  • Làm các bài kiểm tra để củng cố kiến ​​thức của bạn
  • Thực hiện và xem các hành động được giao cho bạn

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 6.0 trở lên
  • Danh mục Giáo dục
  • Nhà phát triển senavirtual.edu.co
  • Xếp hạng nội dung 3+

Xếp hạng ứng dụng

5,0
Tổng: 1
Xếp hạng ứng dụng này