Carrier Services cho Android

Carrier Services cho Android

Google LLC
Tải miễn phí
Chia sẻ
5,0 (1)

Mô tả

Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhắn tin RCS (Dịch vụ thông tin đa dạng) trong ứng dụng Tin nhắn của Google. Nó thu thập dữ liệu chẩn đoán và sự cố để đảm bảo các dịch vụ này hoạt động trơn tru.

Vui lòng xem mục nhập cửa hàng Google Play cho ứng dụng Tin nhắn của Google để biết thêm thông tin về các phương pháp thu thập và chia sẻ dữ liệu của Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhắn tin RCS.

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Đã cập nhật 8 tháng 4, 2024
  • HĐH Android 5.0 trở lên
  • Danh mục Liên lạc
  • Nhà phát triển Google LLC
  • Xếp hạng nội dung 3+

Xếp hạng ứng dụng

5,0
1 đánh giá
Xếp hạng ứng dụng này