ZenMate VPN là một ứng dụng khách VPN đa chức năng cung cấp khả năng bảo vệ thông tin cá nhân, vượt qua chặn khu vực và truy cập vào mạng ở tốc độ tối đa bất kể khu vực hoạt động và nền tảng đã chọn. Các nhà phát triển ZenMate đề nghị sử dụng các lợi thế được liệt kê với một khoản phí, nhưng không có quảng cáo và các hạn chế khó chịu mà các đối thủ cạnh tranh nổi tiếng. Ngoà... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0.3 trở lên
  • Danh mục Công cụ
  • Nhà phát triển zenmate.com
  • Xếp hạng nội dung 3+