ZArchiver là chương trình quản lý các kho lưu trữ (trình quản lý kho lưu trữ). Chương trình có một giao diện đơn giản và chức năng. Tính năng ZArchiver Tạo tệp lưu trữ: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar Giải nén các kho lưu trữ: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, xz, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx , mtz, chm,... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Công cụ
  • Nhà phát triển zdevs.ru
  • Xếp hạng nội dung 3+