YouTube Creative Studio - Bạn có thể xem video và thống kê kênh, trò chuyện với người xem và khám phá thông báo về nội dung của bạn ngay từ thiết bị di động. Tính năng của YouTube Creative Studio Khám phá các báo cáo YouTube Analytics. Trả lời và lọc nhận xét của người xem. Đọc thông báo nội dung. Thay đổi chi tiết video và cài đặt kiếm tiền. Quản lý danh sách phát ... Đọc thêm