Ứng dụng YouTube Music có danh mục bài hát và video gần như vô tận. Bạn có thể nghe nhạc miễn phí hoặc mua đăng ký YouTube Red để tắt quảng cáo. Các nhà phát triển YouTube Music đã làm việc theo đúng nghĩa đen của mọi yếu tố giao diện, đưa ra các nút nóng, cài đặt, hệ thống cử chỉ, truy cập nhanh vào một số cài đặt nhất định và danh sách phát... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Các nền tảng khác