Xodo là trình đọc PDF và trình chỉnh sửa PDF đa năng. Với Xodo, bạn có thể đọc, chú thích, ký và chia sẻ các tệp PDF và điền vào các biểu mẫu PDF, cũng như đồng bộ hóa dữ liệu với Google Drive và Dropbox. Tính năng của Xodo Trình đọc PDF nhanh nhất với điều hướng dễ dàng điều hướng Viết trực tiếp sang PDF, đánh dấu và gạch chân văn bản... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển xodo.com
  • Xếp hạng nội dung 3+

Có sẵn cho các nền tảng khác