wormate.io - kiểm soát một con sâu trong trò chơi nhiều người chơi trực tuyến! Ăn đồ ngọt, bánh rán và bánh ngọt để giữ cho sâu phát triển. Cắt những người chơi khác để họ đánh vào cơ thể của con sâu của bạn. Chơi với những người chơi khác từ khắp nơi trên thế giới. Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0.3 trở lên
  • Danh mục Hành động
  • Nhà phát triển wormate.io
  • Xếp hạng nội dung 3+