WiFi Map là ứng dụng cho phép bạn lưu mật khẩu wi-fi. Công cụ này rất hữu ích cho những người bình thường và du khách di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, ghé thăm các quán bar, nhà hàng, khách sạn khác nhau. Nếu bạn hiểu cách sử dụng Bản đồ WiFi, bạn có thể tiết kiệm lưu lượng và thời gian kết nối Internet. Mạng công cộng và điểm riêng ở tất cả các thành phố đều ... Đọc thêm