Wear OS - Tải xuống ứng dụng này để kết nối đồng hồ Android Wear với điện thoại Android của bạn và truy cập tất cả các tính năng của nó. Tính năng Wear OS Chọn từ hàng nghìn mặt đồng hồ để làm nổi bật phong cách của bạn và thêm thông tin bạn cần: các bước đã thực hiện, thời gian biểu, giá cổ phiếu, v.v. Tìm hiểu về các cuộc gọi đến, SMS và các tin nhắn khác, cũng n... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Liên lạc
  • Nhà phát triển Google
  • Xếp hạng nội dung 3+