VSCO là một công cụ dành cho người sáng tạo. Nó giúp bạn giải phóng khả năng sáng tạo và tiềm năng của mình trong một cộng đồng coi trọng trí tưởng tượng và quyền tự do thể hiện. Bạn có thể thay đổi hình ảnh lưu trên bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài theo cách mà không đối thủ nào trong VSCO mơ ước. Và lý do chính cho điều này là một cách tiếp cận tích hợp. Các nhà phát triển đ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Nhiếp ảnh
  • Nhà phát triển vsco.co
  • Xếp hạng nội dung 3+