Video Compress - Công cụ này nén các tệp video và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Sử dụng Nén video để giảm mức sử dụng dữ liệu. Video Compress giúp chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook, Google +, WhatsApp dễ dàng hơn nhiều. Video Compression là lý tưởng cho những người không có truy cập Internet tốc độ cao (ví dụ như 3G) hoặc có giới hạn ngày thấp. Tính năng nén ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Xem và Sửa video
  • Nhà phát triển Mel Studio apps
  • Xếp hạng nội dung 3+