UCV - Trong phiên bản di động này của khuôn viên, bạn có các tùy chọn sau: Hiển thị ghi chú: Bạn sẽ có thể xem mức trung bình cuối cùng và chi tiết về ghi chú của mình. Thông tin chi tiết về các khoản thanh toán theo lịch trình: bạn sẽ có thể xem lịch biểu của mình. Sự tham dự: Bạn sẽ có thông tin chi tiết về việc tham dự mỗi khóa học của mình. Lịch trình hiện tại... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.4 trở lên
  • Danh mục Giáo dục
  • Nhà phát triển ucv.edu.pe
  • Xếp hạng nội dung 3+