Total Commander là trình quản lý tệp hai ngăn mã nguồn đóng với giao diện trực quan và chức năng ấn tượng mà các nhà phát triển cho phép sửa đổi bằng cách sử dụng các plugin và tiện ích mở rộng. Một phiên bản thử nghiệm của dịch vụ đã diễn ra vào năm 1993 cho máy tính cá nhân. Các tác giả đã cố gắng lặp lại thành công của Norton Commander, được phát hành cho hệ điều hành DOS... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 1.5 trở lên
  • Danh mục Công cụ
  • Nhà phát triển ghisler.com
  • Xếp hạng nội dung 3+