Test DPC là bộ điều khiển chính sách thiết bị mẫu để sử dụng với Android for Work.

Điều này cung cấp cho các nhà phát triển khả năng xem ứng dụng của họ sẽ hoạt động như thế nào trong ngữ cảnh được quản lý, chẳng hạn như chủ sở hữu thiết bị hoặc hồ sơ được quản lý. Người dùng có thể thiết lập hồ sơ công việc, bật ứng dụng công việc, đặt hạn chế ứng dụng, quản lý chính sách bảo mật, v.v. Ứng dụng này cũng đóng vai trò là tham chiếu triển khai cho các trung tâm dữ liệu khác.

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 5.0 trở lên
  • Danh mục Thư viện và Trình diễn
  • Nhà phát triển Sample developer
  • Xếp hạng nội dung 3+

Xếp hạng ứng dụng

4,0
Tổng: 2
Xếp hạng ứng dụng này