Terraria là một trò chơi phiêu lưu, trong đó bạn sẽ phải chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm, xây dựng các tòa nhà, tiến hóa và hơn thế nữa. Trong trò chơi này, bạn có thể nâng cấp một mình hoặc chơi trực tuyến với bạn bè của mình. Trong trò chơi một người chơi, có thể tạo ra một thế giới nhỏ và mở rộng. Ở đó, bạn cần phải khám phá hầm mỏ, tìm... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Thanh toán
  • Cần có Android 4.0.3 trở lên
  • Danh mục Phiêu lưu
  • Nhà phát triển terraria.org
  • Xếp hạng nội dung 12+