Temple run là một trò chơi thông thường, trong đó bạn phải điều khiển một kẻ trộm mộ vừa đánh cắp một thần tượng bị nguyền rủa khỏi ngôi đền. Anh ta bị truy đuổi bởi những sinh vật nằm giữa khỉ và chó. Nhiệm vụ của bạn là cứu nhân vật khỏi cái chết nào đó. Trò chơi chạy trong đền Việc giải cứu không dễ dàng như vậy, vì tốc độ của chiếc Indiana mới được đúc không ngừn... Đọc thêm