Temple Run 2 là một trò chơi hành động được thiết kế cho những người thích chạy và kiểm tra phản ứng của ngón tay, trong đó bạn có thể nhảy, trượt qua chướng ngại vật, quay ở tốc độ cao trên những khúc cua gấp, v.v. Trò chơi này là sự tiếp nối hợp lý và tinh tế của phiên bản đầu tiên của trò chơi. Điều này có thể được đánh giá tích cực, vì không cần phải xem lại cách điều kh... Đọc thêm