TeamViewer cung cấp quyền truy cập dễ dàng, nhanh chóng và an toàn vào các hệ thống Windows, Mac và Linux. TeamViewer đã được sử dụng bởi hơn 200.000.000 người dùng trên toàn thế giới. Chủ sở hữu thiết bị không cần phải học cách sử dụng TeamViwer, vì tất cả các bước khi làm việc với nó đều rất đơn giản. Trước hết, bạn cần cài đặt chính ứng... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển teamviewer.com
  • Xếp hạng nội dung 3+