Đồng bộ hóa giữ cho tệp của bạn an toàn, bảo mật và dễ dàng trên đám mây. Truy cập và chia sẻ tệp của bạn từ máy tính, thiết bị Android và web - tất cả mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bạn. Nền tảng lưu trữ kiến ​​thức zero-knowledge duy nhất của Sync đảm bảo rằng chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các khóa giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi không thể đọc tệp... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển sync.com
  • Xếp hạng nội dung 3+