SwiftKey Keyboard sử dụng trí thông minh nhân tạo để tự động học cách viết của bạn, bao gồm biểu tượng cảm xúc bạn thích sử dụng (nếu bạn sử dụng biểu tượng cảm xúc), những từ quan trọng đối với bạn và cách bạn muốn nhập. Điều này có nghĩa là văn bản dự đoán và tự động sửa thực sự hoạt động vì nó thích ứng với bạn. Bàn phím SwiftKey được thiết kế cho mọi sở thích - mọi màu s... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển microsoft.com
  • Xếp hạng nội dung 3+