Biểu đồ sao được hơn 15 triệu người trên thế giới sử dụng và cho phép bạn gặp gỡ các vì sao theo cách tuyệt vời nhất. Mở cửa sổ vào vũ trụ! Hướng thiết bị của bạn lên bầu trời và Biểu đồ sao sẽ cho bạn biết bạn đang nhìn những ngôi sao nào. Ứng dụng Star Chart sử dụng dữ liệu la bàn, GPS, gia tốc kế và con quay hồi chuyển để hiển thị cho bạn vị trí của các ngôi sao và hành t... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Giáo dục
  • Nhà phát triển escapistgames.com
  • Xếp hạng nội dung 3+