Snow Bros - bạn cần trải qua hơn 50 cấp độ và đánh bại khoảng 20 loại quái vật. Bạn cũng có thể cạnh tranh với những người chơi khác trên bảng xếp hạng hoặc hội trường thành tích. Để làm điều này, hãy thu thập các vật phẩm, hoàn thành các cấp độ và nhận tiền thưởng khi tiêu diệt tất cả đối thủ. Vì vậy, chúng ta hãy làm những quả cầu tuyết và đánh bại quái vật để cứu công chú... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 2.3.3 trở lên
  • Danh mục Trò chơi điện tử
  • Nhà phát triển Platum
  • Xếp hạng nội dung 3+