Smule là một dịch vụ đặc biệt để tạo video trong đó người dùng hát karaoke và áp dụng nhiều bộ lọc khác nhau cho giọng nói của họ. Các chương trình như vậy hiện đang ở đỉnh cao phổ biến vì video được tạo dễ dàng và thú vị. Điều đáng nói là dịch vụ này có thể được gọi theo cách khác. Trong một số nguồn, tên của nó chỉ đơn giản là Smule, và ở những nguồn khác thì Sing Karaoke ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Nhạc và Âm thanh
  • Nhà phát triển smule.com
  • Xếp hạng nội dung 12+