Send Anywhere - chia sẻ tệp thuận tiện, nhanh chóng và không giới hạn. Tính năng gửi mọi nơi Chuyển mọi loại tệp mà không làm thay đổi tệp gốc Tất cả những gì bạn cần là khóa truyền tệp 6 chữ số một lần Wi-Fi Direct: Truyền mà không cần sử dụng lưu lượng di động hoặc internet Trao đổi liên kết thuận tiện qua mạng xã hội và trình... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0.3 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển send-anywhere.com
  • Xếp hạng nội dung 3+

Các nền tảng khác