Tải xuống trên Google Play
School Days là một trò chơi điện tử đen tối, bạo lực và khó đoán về cuộc sống của các học sinh của một cơ sở giáo dục phi tiêu chuẩn xuất hiện trên địa điểm của nhà tù Hard Time. Các lớp học và phòng tập thể dục bây giờ đã xuất hiện nơi các phòng giam và căng tin được đặt cho đến gần đây, và các giáo viên và một giám đốc xuất hiện thay vì các tù... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Mô phỏng
  • Nhà phát triển mdickie.com
  • Xếp hạng nội dung 12+