Quik được tạo ra bởi GoPro, một công ty camera hành động. Với tiện ích này, bạn có thể tạo video bằng cảnh quay chỉ trong vài giây. Trình soạn thảo Quik đã thực hiện mà không được đào tạo trước, nơi người dùng được thông báo về từng chức năng. Ngược lại, anh ta ngay lập tức được đề nghị tạo công việc đầu tiên. Làm thế nào điều này xảy ra: Một cửa sổ mở ra, nơi bạn có th... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.4 trở lên
  • Danh mục Nhiếp ảnh
  • Nhà phát triển gopro.com
  • Xếp hạng nội dung 3+