QR Code Reader - để quét Mã QR hoặc Mã vạch, chỉ cần mở ứng dụng Trình đọc mã QR, hướng máy ảnh vào mã và bạn đã hoàn tất! Không cần chụp ảnh hoặc nhấn nút. Ứng dụng sẽ tự động nhận dạng bất kỳ mã nào mà camera của bạn trỏ tới. Khi quét mã QR, nếu mã chứa URL của trang web, bạn sẽ tự động được đưa đến trang web. Nếu mã chỉ chứa văn bản, bạn sẽ thấy nó ngay lập tức. Đối với c... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 2.3.3 trở lên
  • Danh mục Công cụ
  • Nhà phát triển TWMobile
  • Xếp hạng nội dung 3+