Pou - viên đá bất thường này có tất cả các nhu cầu mà vật nuôi bình thường có, có nghĩa là chúng phải được thỏa mãn. Bạn cần phải đi dạo với viên đá Pou, nó có thể bị đói và muốn chơi khi thấy chán. Tamagotchi Pou hiện đại sống trong ngôi nhà của mình với một khu vườn, nơi anh ta có thể đi dạo. Mặt khác, ngôi nhà bao gồm nhà bếp, phòng chơi và phòng tắm, phòng ngủ, phòng khá... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 2.3 trở lên
  • Danh mục Thông thường
  • Nhà phát triển pou.me
  • Xếp hạng nội dung 3+