Plague Inc là một trình mô phỏng dịch bệnh chiến lược, trong đó một loại vi rút được tạo ra để tiêu diệt loài người. Phát triển các đường lây truyền, các triệu chứng và kỹ năng. Cố gắng đánh bại dân số Trái đất bằng cách sử dụng sâu Neurax, vi rút Necroa, bệnh cúm Simman hoặc bệnh dịch Twilight. Lần ra mắt đầu tiên của Plague Inc trên Android có kèm theo một hướng dẫn, trong... Đọc thêm