PhotoGrid - bạn có thể biến bộ sưu tập ảnh của mình thành một ảnh ghép tuyệt vời. Trình tạo ảnh ghép miễn phí không có giới hạn. Hỗ trợ xuất ảnh cắt dán 2048 * 2048. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo phần “Câu hỏi và câu trả lời” sau đây hoặc gửi email cho chúng tôi tại tech. ủng hộ. Tính năng PhotoGrid Trình tạo ảnh ghép tốt nhất cho Android dành c... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Nhiếp ảnh
  • Nhà phát triển photogrid.app
  • Xếp hạng nội dung 12+