Pago Móvil icon

Pago Móvil dành cho Android

bancodevenezuela.com

Pago Móvil cho phép chuyển khoản ngân hàng cho người dùng Banco de Venezuela nhờ vào hệ thống thanh toán di động liên ngân hàng bằng tin nhắn văn bản (SMS) đơn giản.

Bạn có thể thực hiện chuyển khoản từ Banco de Venezuela cho bất kỳ người dùng nào của bất kỳ ngân hàng nào bằng Pago Móvil. Chúng chỉ nên được liên kết với hệ thống thanh toán di động liên ngân hàng. Điều tốt là bạn không cần kết nối internet và bạn không phải lo lắng khi mở trang ngân hàng Venezuela. Chúng tôi làm cho toàn bộ công việc này trở nên dễ dàng hơn với sự trợ giúp của tin nhắn văn bản (SMS). Bạn chỉ cần nhập thông tin chi tiết của người dùng nhận và thế là xong. Thật dễ dàng và đơn giản.

Tính năng của Pago Móvil

  • Chuyển khoản cho bất kỳ người nào được liên kết với Hệ thống Thanh toán Di động Liên ngân hàng. (Việc chuyển tiền có hiệu lực ngay sau khi yêu cầu được ngân hàng Venezuela chấp thuận)
  • Tạo danh mục thanh toán cho các lần chuyển tiền trong tương lai.
  • Kiểm tra số dư ngân hàng hiện có của bạn.
  • Chuyển nhiều lần nếu bạn cần. Dịch vụ này hoạt động 24/7.
  • Thay đổi thông tin đăng nhập bất cứ khi nào bạn muốn.

Thông tin bổ sung

Xếp hạng ứng dụng

5,0
Tổng: 1
Xếp hạng ứng dụng này