OsmAnd là một ứng dụng điều hướng du lịch mã nguồn mở dành cho người dùng bản đồ điện tử cho phép họ điều hướng ở những địa hình không quen thuộc, tìm các điểm ưa thích trên bản đồ và đến đó, cũng như nhận được nhiều thông tin du lịch khác nhau về những đối tượng này ; sử dụng dữ liệu từ Bản đồ đường phố mở (OSM) mà không cần truy cập internet. Tính năng điều hướng OsmAnd ... Đọc thêm