Orbot là ứng dụng sử dụng kết nối proxy để giữ an toàn trên Internet. Chương trình mã hóa thông tin được truyền qua nó bằng cách sử dụng một mạng lưới các máy tính đặt tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Orbot là một chương trình kết nối proxy miễn phí cho phép các ứng dụng khác sử dụng kết nối internet của bạn an toàn hơn. Orbot sử dụng Tor để mã hóa lưu lượng truy cập... Đọc thêm