Operate Now: Hospitallà một trình mô phỏng bác sĩ ban đầu, với các yếu tố của chiến lược và một người quản lý tiên tiến. Bạn đóng vai một bác sĩ mới phải cứu người, giám sát công việc của bệnh viện và phân bổ kinh phí hợp lý. Operate Now Hospital bắt đầu như một cuốn tiểu thuyết truyền hình thực tế. Nhân vật chính đi thay một bác sĩ khác, có kinh nghiệm hơn, gặp nhân viên và... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.2 trở lên
  • Danh mục Mô phỏng
  • Nhà phát triển azerion.com
  • Xếp hạng nội dung 12+