OpenVPN là ứng dụng khách VPN nâng cao với các triển khai để kết nối với máy chủ riêng, mạng công việc và điểm phát sóng miễn phí. Chương trình được hỗ trợ bởi những người tạo ra phần mềm gốc. Tính năng OpenVPN Kết nối OpenVPN được chia thành ba loại chính: Đường hầm riêng tư; Máy chủ truy cập; Hồ sơ OVPN. Đường hầm riêng có nghĩa là các máy chủ OpenVPN... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Liên lạc
  • Nhà phát triển openvpn.net
  • Xếp hạng nội dung 3+