Notepad là một trình soạn thảo văn bản miễn phí với tính năng đánh dấu cú pháp cho các ngôn ngữ lập trình và đánh dấu phổ biến, chỉnh sửa nhiều dòng và hỗ trợ mã hóa từ ANSI đến UTF-8. Trình chỉnh sửa được phát triển, duy trì và cập nhật bởi một "kỹ sư" độc lập, nhưng nó được mở rộng về mặt chức năng và kỹ thuật - nhờ các studio bên thứ ba chuẩn bị các plugin cho Notepad. Do... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển pixatel.com
  • Xếp hạng nội dung 3+