mope.io là một chuỗi tương tự ảo của chuỗi thức ăn, nơi người chơi thử hình ảnh động vật, chiến đấu để giành thức ăn và trở thành người đầu tiên trong bảng xếp hạng. Bắt đầu như một con chuột đồng, tăng cân và biến thành một con rồng phun lửa. Có 3 loại động vật để chơi tại mope.io: thủy sinh; đất đai; bắc cực. Việc lựa chọn một con thú trong mope.io xác định n... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.4 trở lên
  • Danh mục Phiêu lưu
  • Nhà phát triển mope.io
  • Xếp hạng nội dung 3+