MediaFire giúp bạn dễ dàng tải xuống tất cả các tệp - chẳng hạn như ảnh, video, nhạc và tài liệu - và truy cập chúng từ mọi nơi trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc Internet của bạn! Tải lên các tệp và thư mục từ các ứng dụng Android khác (bao gồm hầu hết các trình quản lý tệp) bằng cách sử dụng tùy chọn Chia sẻ Android và chọn MediaFire. Thao tác này sẽ tải tệp hoặ... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Năng suất
  • Nhà phát triển mediafire.com
  • Xếp hạng nội dung 3+