Trình tạo biểu trưng - Tạo biểu trưng và thiết kế ban đầu bằng cách sử dụng hàng nghìn tùy chọn chỉnh sửa và đồ họa miễn phí. Không có hạn chế về sự sáng tạo trong Logo Maker. Bạn có thể tạo một logo ban đầu ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi màu của các biểu tượng hoặc sử dụng hình ảnh kết cấu để tô màu cho logo của mình. Một biểu tượng đơn giản... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.2 trở lên
  • Danh mục Nhiếp ảnh
  • Nhà phát triển logopit.net
  • Xếp hạng nội dung 3+

Các nền tảng khác