Kingdom Rush là một trò chơi chiến lược phòng thủ tháp sáng tạo. Một tính năng khác biệt của ứng dụng là phong cách trực quan tươi sáng, sự hiện diện của các anh hùng và một số cấp độ nâng cấp tháp. Cốt truyện kể về việc bảo vệ Vương quốc Kingdom Rush diễn ra như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cư dân của South Port báo cáo về việc họ bị những kẻ lạ mặt tấn công. Bạn,... Đọc thêm