JW Library là ứng dụng chính thức do Nhân chứng Giê-hô-va phát triển. Nó chứa nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau, cũng như sách và tài liệu quảng cáo để nghiên cứu nó. Dự án JW Library có giao diện đơn giản thân thiện với người dùng và thiết kế bắt mắt với bảng màu nhẹ nhàng. Để sử dụng dịch vụ, bạn không cần đăng ký hoặc điền đầy đủ thông tin cá nhân. Khi chương trình đ... Đọc thêm