join.me cho phép hội nghị âm thanh và video qua điện thoại hoặc qua Internet (VoIP) để bạn có thể xem và nghe mọi thứ trong thời gian thực tại thời điểm của riêng bạn. Chia sẻ màn hình của bạn với những người tham gia trên âm thanh và video cùng một lúc. Bạn và người xem của bạn có thể phóng to và xem chi tiết của mọi cuộc thảo luận - ngay cả... Đọc thêm

Thông tin bổ sung

  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.1 trở lên
  • Danh mục Doanh nghiệp
  • Nhà phát triển join.me
  • Xếp hạng nội dung 3+