IP Webcam biến điện thoại của bạn thành một camera mạng. Hỗ trợ nhiều cách xem trong tất cả các hệ điều hành thông thường. Xem video trực tiếp thông qua trình phát VLC, trình duyệt hoặc bất kỳ phần mềm giám sát video nào trên mạng Wi-Fi. Nó cũng hỗ trợ xem qua Internet bằng dịch vụ giám sát video trực tuyến Ivideon. Bạn có thể sử dụng loa ngoài nếu cài đặt tinyCam Monitor tr... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Xem và Sửa video
  • Nhà phát triển Pavel Khlebovich
  • Xếp hạng nội dung 3+