Intune - Cổng thông tin doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng và tài nguyên của tổ chức từ hầu như bất kỳ mạng nào. Công ty của bạn phải đã được đăng ký Microsoft Intune và quản trị viên CNTT cần thiết lập tài khoản trước khi bạn có thể sử dụng ứng dụng này. Tính năng Intune Đăng ký để truy cập các tài nguyên của tổ chức. Xem và cài đặt các ứng d... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.0 trở lên
  • Danh mục Doanh nghiệp
  • Nhà phát triển microsoft.com
  • Xếp hạng nội dung 3+