IKEA - mua hàng ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn! Với ứng dụng này, bạn có thể lên kế hoạch ghé thăm cửa hàng, tạo danh sách mua sắm, kiểm tra tình trạng sẵn có của hàng hóa và vị trí của chúng trong kho, đồng thời tận dụng nhiều tính năng hữu ích khác. Xem các sản phẩm của IKEA và thêm các mặt hàng bạn quan tâm vào danh sách mua sắm của mình. Đã lập danh sách mua sắm trê... Đọc thêm
  • Giấy phép Miễn phí
  • Cần có Android 4.2 trở lên
  • Danh mục Mua sắm
  • Nhà phát triển ikea.com
  • Xếp hạng nội dung 3+